Sierpień 22, 2018

Elementy metody Marii Montessori

Swobodny rozwój dziecka

Inspiracje do odkrywania nowych rzeczy

Dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia.


To miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

Przygotowane otoczenie w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu.

Regały i półki są ustawione w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgnąć.


Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno – rozwojowych, uporządkowanych zazwyczaj tematycznie.

Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci.


Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza, obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie.

Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu.