Sierpień 19, 2018

Integracja sensoryczna

Prawidłowe odbieranie i reagowanie na bodźce

Terapia integracji sensorycznej to inaczej uczenie mózgu prawidłowej integracji (odbierania i przetwarzania) bodźców.
Opiera się na oddziaływaniu terapeutycznym na poszczególne zmysły:

-Wzroku

-Słuchu

-Smaku

-Dotyku 

-Węchu

-Równowagi

-Czucia głębokiego

W zakresie tych zmysłów mogą występować u dzieci różnego rodzaju deficyty.
Niektóre z dzieci będą „potrzebowały” tzw. dostymulowania, inne – odwrażliwienia.

W tej sytuacji, uczenie się jest cechą indywidualną, gdzie każde dziecko ma inne potrzeby i różne możliwości rozwojowe.

Jest to brane pod uwagę przy przygotowaniu programu terapeutycznego dla dziecka.

W czasie zajęć wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt (m. in. huśtawki, liny)

Ponieważ terapia prowadzona jest  w formie zabawy,dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.