Sierpień 28, 2018

Kadra dydaktyczna szkoły

Nauczyciele pracujący w naszej szkole ukończyli studia wyższe z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i kursy m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Terapia ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Metoda pracy z dzieckiem autystycznym
 • Język migowy
 • Poranny krąg
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Muzykoterapia aktywna
 • Choreoterapia
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda poznawczo – behawioralna

Specjaliści w naszej szkole posiadają wyższe wykształcenie i kwalifikacje do prowadzenia:

-fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej

-terapii logopedycznej

-terapii integracji sensorycznej

-muzykoterapii

-animaloterapii

-terapii z tyflopedagogiem

-terapii z surdopedagogiem

mgr Bożena Młynek

 dyrektor

mgr Sandra Bogusz

wicedyrektor,nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Sawicka

nauczyciel oligofrenopedagog,

 surdopedagog, 

 tyflopedagog

mgr Beata Pietrzak

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Justyna Bitner

nauczyciel oligofrenopedagog

Barbara Szwagierczak

pomoc nauczyciela

 

Anna Bil-Sternik

pomoc nauczyciela

mgr Anna Maj

pomoc nauczyciela

 

mgr Anna Maj

terapeuta SI

mgr Anna Maj

rehabilitacja

 

mgr Marta Sucholewska

logopeda, pomoc nauczyciela

mgr Agnieszka Strużyna

nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Magdalena Siepietowska

nauczyciel

mgr Aneta Borowiec 

psycholog

mgr Dorota Stoltz

hipoterapia, animaloterapia

Administracja:

Mariola Szwagierczak

Maciej Maj

 

Pracownicy techniczni:

Beata Przygoda

Wiesław Szymański

 

Kuchnia/stołówka:

Monika Malińska