Sierpień 24, 2018

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda gimnastyczna

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia opierają się na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie z dzieckiem.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez:

  • rozwijanie świadomości schematu własnego ciała /poznanie własnego ciała i integracji poszczególnych jego części

  • nawiązywanie bliższych relacji za pomocą ruchu i dotyku

  • rozwój pozytywnego stosunku do siebie i otaczającej rzeczywistości

  • współdziałanie w grupie i wzmacnianie własnej inwencji oraz poczucia pewności siebie