Sierpień 22, 2018

Muzykoterapia

Zabawa z muzyką

Kontakt z muzyką wpływa na wielostronny rozwój dzieci, jest źródłem aktywności twórczej, stymuluje do autoekspresji, rozwija zdolności poznawcze oraz motorykę.

Wpływa korzystnie na stan emocjonalny, uspokaja lub pobudza i aktywizuje.

W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy i techniki muzykoterapii:

  • odreagowująco-wyobrażeniowe

  • relaksacyjne

  • komunikatywne

  • kreatywne

    W pracy z dziećmi stosuje się muzykoterapię w formie receptywnej (słuchanie muzyki) oraz aktywnej (grę na instrumentach, improwizacje ruchowe przy muzyce, śpiew, taniec).